Najmodernejšia farma v strednej Európe


Spoločnosť AGROCONTRACT Mikuláš a AgroContract mliečna farma už dve desaťročia patrí medzi špičku domácich a európskych prvovýrobcov kravského mlieka.


Viac o projekte

Zaujímavosti

7

lektorov

5

dní školenia

2500

kráv

 • Dairy Camp 2019 bola pre mňa výborná príležitosť sa naučiť, ako to naozaj na farme chodí, naučiť sa praktický chod farmy podľa denného rozpisu a nazrieť viac do produkčnej výroby mlieka. Teoretické časti boli zväčša veľmi zaujímavé, boli obsiahle na rôzne témy, nazreli sme takmer do každej časti, ktorá má významnú úlohu pre správny chod farmy. Okrem teórie sme si však mohli aj veľa odskúšať v praxi. Dairy Camp je pre mňa veľmi dobre urobený projekt, ktorý by mal byť viacmenej povinný pre študentov stredných a vysokých škôl zameraných na poľnohospodárstvo alebo veterinárstvo, pretože im môže veľa ponúknuť ďalej do života, pokiaľ by mali záujem pracovať na mliečnej farme.
  Bc.Dominika Čechová
  študent SPU Nitra
 • Ako čerstvý absolvent SPU v Nitre ktorý práve nastúpil na zootechnickú pozíciu na družstve, bol týždňový pobyt Dairy Campe 2019 neoceniteľnou životnou ale aj pracovnou skúsenosťou.Možnosť spoznať nových zanietených a hlavne mladých ľudí, ktorí sú ochotní pracovať v ťažkom chlebovom odvetí, bola veľmi obohacujúca. Teoretické aj praktické skúsenosti získané počas letného campu obohatili môj profesný rozhľad. Keďže to bolo moje posledné prázdninové leto, som veľmi rád že som ho strávil na Dairy Campe.
  Ing.Marek Tišliar
  absolvent SPU Nitra
 • Dairy Camp bol skúsenosť neporovnateľná s tým, čo dostanete v škole. Od podania informácií, cez prax až po komunikáciu s ľuďmi. Všetko to nakoniec bolo vidieť na nádhernej zdravej farme. Najviac si cením ich prístup k zdieľaniu vedomostí, o ktoré sa naozaj snažia čo najviac podeliť. DC je Ideálny pre tých, ktorí to myslia vážne a chcú to robiť správne.
  Martina Majdová
  študent SOŠ Veterinárna v Nitre
 • DairyCamp je výborná skúsenosť, ktorá tvorí akési premostenie medzi teoretickými vedomosťami, ktoré sa človek naučí počas štúdia v škole a praktickými zručnosťami, ktoré od Vás bude žiadať budúci zamestnávateľ. DairyCamp je cesta ako nadobudnúť nové aktuálne poznatky a vyskúšať si mnohé zootechnické úkony, ktoré bežný študent nemá možnosť vyskúšať. Táto skúsenosť spája ľudí s rovnakým záujmom a dáva možnosť nahliadnutia do manažmentu špičkovej farmy dojníc a organizácie personálu. DairyCamp je jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku, ak ťa táto skúsenosť láka tak neváhaj a prihlás sa a dozvieš sa kopu zaujímavých vecí a je to cesta poznania svojich vedomosti a rezerv, ktoré treba vyplniť.
  Patrik Fiantok
  študent SPU Nitra
 • Dairycamp 2019, bola pre mňa správna voľba. Za 1 týždeň sa naučiť a vyskúšať toľko vecí v reálnej praxi je až neuveriteľne. Po Dairycampe sa mi otvorili nové možnosti v praxi a dnes pracujem už ako hlavný zootechnik. Poznatky, ktoré som tam získal dnes reálne praktizujem v chove a snažím sa tak pozdvihnúť poľnohospodárstvo na Slovensku. Určite odporúčam nadšencom a študentom, ktorí majú vzťah k zootechnike a zvieratám, chcú v tom napredovať, byt vzdelaní a pracovať na manažérskych poziciách. Za mňa osobne, Dairycamp - veľmi pekná myšlienka, ktorá na Slovensku je viac než nutná. Ďakujem a teším sa na absolvovanie ďalších Dairycampov.
  Robert Hudák
  študent SPU Nitra
 • V priebehu projektu Dairy Camp som nadobudol veľa komplexných vedomostí, ale predovšetkým praktických zručností z oblasti chovu hovädzieho dobytka. Videl som dobrú organizáciu práce, výbornú úroveň zoohygieny a s ňou súvisiace nadpriemerné produkčné ukazovatele. Pod vedením odborných prednášajúcich som si rozšíril svoje poznatky a praktické skúsenosti z reprodukcie, v systéme dojenia, kŕmenia, ošetrovania a v chove HD, čo mi aj pomohlo v štúdiu na univerzite UVLF v Košiciach. Projekt Dairy Camp vo mne jednoznačne upevnil názor, že poľnohospodárstvo je pre mňa tá správna voľba.
  Matej Košťan
  študent UVLF Košice
 • DairyCamp som absolvovala ešte ako študentka VŠ a presvedčil ma o tom, že pracovať v poľnohospodárstve má zmysel. Za krátky čas som získala obrovské množstvo nových poznatkov, ktoré už momentálne realizujem aj v praxi. Ihneď po skončení DairyCampu som dostala ponuku pracovať vo výživárskej spoločnosti, kde pracujem dodnes. Spoznala som skvelých ľudí, s ktorými sa stretávam aj naďalej. Z môjho pohľadu je táto farma živým príkladom efektívnej výroby mlieka!! Vrelo odporúčam všetkým absolventom ale aj nadšencom poľnohospodárstva! Ďakujem za úžasnú skúsenosť a teším sa na ďalšie ročníky.
  Ing.Lenka Baranovičová
  absolvent SPU Nitra