Agenda

JUDr. Martin Záhumenský

Hlavným organizátorom a koordinátorom projektu je JUDr. Martin Záhumenský, ktorý bude počas celej stáže študentov sprevádzať, usmerňovať a bude im nápomocný v ich požiadavkách. Martin vyštudoval právo, avšak už počas štúdia sa rozhodol, že pôjde v stopách svojho otca a naučí sa riadiť poľnohospodársku prvovýrobu. Absolvoval niekoľko akadémií a programov v USA, Nemecku a Holandsku špecializovaných na chov dojníc. Spolupracuje s medzinárodnými expertmi na rôzne oblasti chovu kráv z popredných svetových univerzít a z poradenských firiem prevažne z USA. Každoročne sa zúčastňuje medzinárodných konferencií a seminárov v USA, opäť špecializovaných na určité oblasti v chove dojníc a manažment ľudských zdrojov na mliečnych farmách. Počas DairyCampu bude študentom prednášať o dojení, reprodukcií, kŕmení, starostlivosti o končatiny a o manažmente.


Ing. Marian Záhumenský

Ing. Marian Záhumenský vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a je zakladateľom spoločnosti AGROCONTRACT Mikuláš a.s.. Táto spoločnosť je jeho celoživotným dielom, ktoré buduje od samého počiatku a riadi už 30 rokov. Okrem toho, že je úspešným agropodnikateľom je považovaný za jedného z najväčších expertov na poľnohospodársku politiku na Slovensku. Od roku 2006 do roku 2016 bol poslancom Národnej rady SR a v roku 2006 bol štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva. Je zakladateľom chovu holsteinských kráv na Slovensku, je spoluzakladateľom Slovenskej Holsteinskej Asociácie a Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka. Svoje vedomosti si počas kariéry dopĺňal na rôznych vzdelávacích programoch v USA a Kanade. Počas DairyCampu bude študentom prednášať o ekonomike prvovýroby mlieka a poľnohospodárskeho podniku a o manažmente.

Výučbu praktickej časti inseminácie, vyšetrovania sonografom, paznechtovania, vyšetrovania čerstvo otelených kráv, kŕmenia, dojenia, telenia budú mať na starosti manažéri a špecialisti zo spoločnosti AGROCONTRACT Mikuláš a.s.

Špecializované prednášky o genetike, dojárenskej technológií a výžive budú viesť odborníci z partnerských firiem a organizácií.