O projekte


Projekt DairyCamp 2019 je na Slovensku unikátnym projektom, ktorý má za cieľ vyhľadávať talentovaných študentov stredných a vysokých škôl so zameraním na veterinárne lekárstvo a živočíšnu výrobu. Prostredníctvom letnej stáže sa študenti dostanú k poznatkom z praxe, naučia sa reálne vykonávať úkony potrebné pri chove dojníc a získajú pri svojom štúdiu neuveriteľný náskok.

Cieľom je nájsť, vyformovať a motivovať budúcich profesionálov v obore, ktorí sa stanú vyhľadávanými na trhu práce. Nielenže sa prostredníctvom networkingu spoznajú s rovnako motivovanými mladými ľuďmi a potencionálnymi zamestnávateľmi, ale počas letných prázdnin zažijú aj kopec zábavy.

Poplatky

Poplatok za kurz je 500 EUR na osobu, ktorý zahŕňa:

  • Lektorov
  • Ubytovanie
  • Stravu
  • Transport v rámci kurzu
  • Študijné materiály

Najaktívnejšiemu účastníkovi kurzu budú peniaze vrátené a získa od nás štipendium 200 EUR!